Transfer poskytnutý se zálohami, vyúčtování v následujícím období, záloha k 31.12. nespotřebována

Dobrý den paní Mašková.

 

Jsem účastnicí Vašich kurzů pro PO. Využívám Vaší nabídky z kurzů a prosím Vás o radu.

Jsme MŠ příspěvková organizace. V roce 2017 byla MŠ poskytnuta dotace MŠMT, EÚ tzv. Šablony. Na realizaci projektu je 24 měsíců v jejichž průběhu se odesílají zprávy o průběžném realizování jednotek aktivit a naplnění výstupů z těchto jednotek. Režim financování projektu je ex ante. Výše první zálohové platby je 60 % , další 40 %. Datum ukončení fyzické realizace projektu je 30. 11. 2018

Prosím Vás o radu, jak správně o těchto poskytnutých finančních prostředcích a jejich čerpání účtovat.

Jedná se o následující operace:

V 1. roce

Přijetí finančních prostředků na účet – 1. záloha 60%

Vyúčtování v průběhu projektu

Účtování k 31.12. 2017

Ve 2 roce

Přijetí finančních prostředků na účet – 2. záloha 40%

Vyúčtování v průběhu projektu

Závěrečné vyúčtování dotace v roce 2018

 

 

Citace z rozhodnutí o přidělení dotace :

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj

a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace

přijaté dne 29. 07. 2016 v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –

Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“).

 

 

 

Pani Mašková, ještě prosím jednu radu. Po 25 letech praxe jsem udělala jednu děsnou chybu a to, že jsem v roce 2016 vyúčtovala v chybné výši čerpání dotace poskytované úřadem práce na vytvořené pracovní místo (vyúčtovala jsem a byla nám zaslána vyšší částka). Bohužel byla tato chyba zjištěna až kontrolou provedenou ÚP.  Prosím o radu, jak správně vyúčtovat snížení dotace v následujícím roce (tedy v r. 2017). Zatím máme jen zápis z provedené kontroly. Finanční kontrola z FÚ ještě neproběhla.

 

 

Velmi Vám předem děkuji za rady a Váš čas.

 

V novém roce Vám přeji nejen hodně účastníků na Vašich kurzech, ale především hodně osobní spokojenosti.

Nemáte právo na prohlížení tohoto příspěvku!

Post navigation